Balanskristal
titel kristal

Welkom


zie ook mijn boek (klik op deze regel)

Het balanskristal is een denkmodel wat kan dienen als hulpmiddel bij bezinning.
 
Diep in onszelf liggen gevoelens opgeslagen die ons denken be´nvloeden. Hoe meer we ons bewust zijn van die gevoelens hoe meer vaste denkpatronen er los kunnen laten. Deze site werpt licht op de verschillende gevoelslagen in onszelf.
 
Het kristal is organisch ontstaan. Uitgangspunt daarbij is dat we spirituele wezens zijn, die leven op aarde met de daarbij behorende beperkingen.
 
De verschillende balansen die in dit kristal verwerkt zijn, zijn die tussen:

  • Denken en voelen
  • Intu´tie en inspiratie
  • Ziel en ego
  • Geest en lichaam
  • Jezelf en de ander


De samenhang tussen al deze mechanismen maakt duidelijk dat het een niet belangrijker is dan het ander, maar dat elk onderdeel zijn gelijkwaardige plaats heeft binnen het geheel.